7 listopada – poświęcenie nowych witraży

7 listopada 2010 r., na Mszy św. o godz. 11.00 Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy – Ks. Arkadiusz Zakręta dokonał poświęcenia nowo wykonanych witraży. Witraże ukazują społeczne przemiany – ruch solidarnościowy, prowadzenie Kościoła przez Kard. Józefa Glempa, a na tle pełnych nadziei ludzi pracy uwieńczona została  postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, tego, który będzie patronem w naszym olczańskim gimnazjum. Kolejny segment witraży został poświęcony Siostrom Służebniczkom, bł. s. Celestynie Faron, a powyżej oglądamy różnokolorowe dary Ducha Świętego.

Z homilii ks. Wizytatora: „To tutaj spełniają się także usłyszane dziś słowa św. Pawła: Sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, który nas umiłował i przez łaskę udzielił nam niekończącego się pocieszenia i dobrej nadziei, niech pocieszy serca wasze. Te słowa w formie życzenia spełniają się w życiu tylko tych, którzy je słyszą i przyjmują, podobnie, jak piękno witraży widzi tylko ten, kto wejdzie do wnętrza świątyni. Ta zbieżność nie jest przypadkowa, bowiem słowa stają się skuteczne, a witraże przemawiają do człowieka tylko wtedy, gdy ten zbliży się do Boga, spotka się z Nim we wnętrzu, spoglądając w górę w stronę nieba”.