Otoczenie

Po lewej stronie od wejścia (od północy) ulokowana jest dzwonnica z czterema dzwonami o imionach: Maria, Wincenty a Paulo, Józef, Cudowny Medalik.

Cmentarz parafialny założony został w 1914 r. na osiedlu Piszczory, przy drodze prowadzącej na Cyrhlę. Pierwotnie obejmował powierzchnię 3.818 m2. Od 1946 r. systematycznie powiększano jego teren, który w latach 70-tych ogrodzono najpierw siatką, a następnie częściowo kamiennym murem w stylu regionalnym.

W latach 1978-80 wybudowano stylową kaplicę cmentarną, którą projektował arch. Antoni Nowotarski. Dom Zgromadzenia Księży Misjonarzy z dawną kaplicą, po wybudowaniu nowego kościoła, powrócił do swej pierwotnej funkcji.

W latach 1987-90 dokonano jego gruntownej przebudowy, adaptując jednocześnie cały obiekt do stylu kościoła. Obecnie Dom Misyjny – oprócz mieszkań dla księży – posiada pokoje gościnne z łazienkami, trzy duże sale noclegowe na poddaszu, dużą jadalnię, salkę rekreacyjną oraz kaplicę domową. Niemal przez cały rok przybywają tu na wypoczynek lub rekolekcje księża, klerycy, siostry zakonne oraz osoby świeckie – członkowie różnych grup religijnych.

W latach 1992-93, dzięki pomocy finansowej Funduszu Ochrony Środowiska z Warszawy, wybudowano elektrownię wodną na Potoku Olczyskim zaprojektowaną przez Biuro Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Mariusza i Iwony Gajdów z Gdańska. Elektrownia posiada dwie turbiny Francisa o łącznej mocy 130 kW.