Siostry Służebniczki


Siostry Służebniczki
Na Olczę Siostry Służebniczki NMP sprowadził w 1919 r. ówczesny proboszcz ks. Józef Swałtek CM. W 1923 r. Siostry wybudowały sobie dom, który jest także domem rekolekcyjnym i wypoczynkowym dla Sióstr z całego Zgromadzenia. Od początku Siostry zajmują się opieką nad dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadząc dla nich ochronkę im. Św. Józefa. Opiekują się młodzieżą żeńską prowadząc Krucjatę Maryjną.

Troszczą się o porządek i wystrój zewnętrzny kościoła, dbają o czystość szat liturgicznych, katechizują, a jedna z Sióstr jest organistką i prowadzi kancelarię parafialną. Podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł do chwały błogosławionych Kościoła, Edmunda Bojanowskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP.

Błogosławiony Edmund Bojanowski urodzony 14 listopada 1814 roku, syn wielkopolskiej ziemi, wielki patriota, pedagog i literat – świecki apostoł polskiego ludu – wychował się w typowej ziemiańskiej rodzinie polskiej o głębokiej religijności i tradycjach patriotycznych. Sam słabego zdrowia, starał się maksymalnie wykorzystać swe talenty i dary duchowe, by służyć ochronie warości religijnych, narodowych i ludzkich w naszej podzielonej przez zaborców Ojczyźnie.

Dzięki swej wrażliwości i otwartości na potrzeby człowieka, szczególnie najsłabszego i najbiedniejszego – dziecka, chorego, ubogiego – potrafił je odczytać i wielkodusznie na nie odpowiedzieć. Podejmował różne inicjatywy, tworząc między innymi czytelnie wiejskie i ochronki. Potrafił zapalić do posługi miłości innych, zakładając 3 maja 1850 roku Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny.

Zmarł 7 sierpnia 1871 roku w Górce Duchownej w pobliżu Leszna. Grób jego znajduje się w kaplicy Domu Generalnego Sióstr Służebniczek Wielkopolskich w Luboniu koło Poznania.


Siostry Służebniczki Starowiejskie

Stara Wieś 460

36-201 Stara Wieś k/Brzozowa

Strona sióstr: www.sluzebniczkinmp.pl

Wspólnota sióstr posługujących obecnie w Zakopanem – Olczy