Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik

Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik

Księża Misjonarze św. Wincentego a Paulo

34-502 Zakopane – Olcza;  os. Piszczory 13

tel. +48 182011905