Misjonarze CM

W 1912 r. Zgromadzenie Księży Misjonarzy wyraziło zgodę na utworzenie zakopiańskiego domu. Z końcem tego roku zamieszkał w Zakopanem pierwszy misjonarz – ks. Ludwik Pawełek Pawliński, który w 1913 r. pełnił obowiązki wikarego w Parafii Świętej Rodziny, a jednocześnie organizował wstępne prace przy budowie domu dla księży i kościoła na Olczy. Jego następcą został ks. Zygmunt Truszkowski. Od połowy 1913 r. prowadził on duszpasterstwo na Olczy i tam też osiadł, w domu na Janosówce ofiarowanym przez Teresę Walkosz-Kletę i Wiktorię Jagodę.

W jednym pokoju zamieszkał ks. Truszkowski, w drugim urządził kaplicę, w której od końca czerwca 1913 r. odprawiane były codziennie Msze św. Jednocześnie rozpoczęto budowę Domu Wypoczynkowego z kaplicą. 3 sierpnia 1913 r. poświęcono kamień węgielny pod budynek wznoszony na Piszczorach.

Projekt wykonał Adam Czunko z Krakowa. Wreszcie w dniu 27 kwietnia 1914 r. Książęco-Biskupi Konsystorz Diecezji Krakowskiej podjął decyzję o utworzeniu na Olczy samodzielnej parafii. Kościół na Olczy miał być wybudowany początkowo na osiedlu Janosówka, jednakże ze względów przede wszystkim finansowych zrezygnowano z tego zamiaru. Ostatecznie funkcję siedziby parafii przejęła kaplicz usytuowana w Domu Wypoczynkowym Księży Misjonarzy, poświęcona 27 listopada 1919 r. Podobnie jak cały budynek, kaplica była murowana, ale jej wystrój nawiązywał do sztuki ludowej, głównie poprzez zdobnictwo z drzewa modrzewiowego. Tam właśnie, do czasu poświęcenia dolnej części nowego kościoła w 1987 r., odprawiane były nabożeństwa i prowadzono pracę duszpasterską i parafialną.


PROBOSZCZAMI NA OLCZY BYLI:

Ks. Zygmunt Truszkowski CM (1914-18)

Ks. Józef Swałtek CM (1919-24)

Ks. Augustyn Sinka CM (1924-30)

ponownie Ks. Józef Swałtek CM (1930-33)

Ks. Józef Stopka CM (1933-46)

Ks. Eugeniusz Śmietana CM (1946-58)

Ks. Józef Jachimczak CM (1958-70)

Ks.  Henryk Krzysteczko CM (1970-76)

Ks. Jan Kowalik CM (1976-90)

Ks. Tadeusz Lubiatowski CM (1990-97)

Ks. Wojciech Kozłowski CM (1997-2003)

Ks. Mieczysław Kozłowski CM (2003-2012)

Ks. Jerzy Grzyb CM (2012-2021)

Ks. Jacek Lasoń CM (od 2021)

obecnie na Olczy pracują także:

ks.  Jacek Piotrowski CM

ks. Daniel Frąc CM

ks.  Stanisław Basiuk CM


Misjonarze w Polsce

Do Polski misjonarze przybyli w 1651 r. Pierwszy dom został utworzony przy parafii Św. Krzyża w Warszawie (1653). Prowincja Polska aktualnie duszpasterzuje w 26 parafiach w kraju (m.in. w Bydgoszczy, Krakowie, Pabianicach, Tarnowie, Warszawie i Wrocławiu, Zakopanem), prowadzi misje i rekolekcje. Misjonarze prowadzą w Krakowie Instytut Teologiczny dla kilku zgromadzeń i zakonów; są wykładowcami w kilku uczelniach katolickich (ATK, KUL, UPJPII). Duszpasterzują także wśród Polonii (Brazylia, Francja i USA), a także w krajach, w których odczuwany jest brak kapłanów (Austria, Białoruś, Boliwia, Ukraina, Niemcy). Od 1970 r. Polska Prowincja pomaga misjom w Afryce (Madagaskar i Kongo, Benin). W 1012 r. Polska Prowincja liczyła 309 członków (2 biskupów, 258 księży, 3 braci i 16 alumnów).

„Chrystus polecił nam wyraźnie, abyśmy błagali Boga o wysłanie dobrych robotników do Jego winnicy. Nie znajdzie się takich rzetelnych pracowników jeśli ich nie pośle Bóg. Jeśli zaś znajdą się tacy, to wystarczy ich niewielu by wykonać olbrzymią pracę. Wystarczyło przecież dwunastu dla zbudowania Kościoła powszechnego”.
Św. Wincenty a Paulo

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Boże, wejrzyj łaskawie z wysokości niebios.
Spojrzyj i nawiedź winnicę swoją, użyźnij ją strumieniami wód,
niech się rozkrzewi i umocni, co zaszczepiła prawica Twoja.
Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało – błagamy Cię tedy,
Pana żniwa, abyś posłał robotników na żniwo swoje.
Amen


Zgromadzenie Księży Misjonarzy – Dom Centralny

31-058 Kraków
ul. Stradom 4
tel. (0-12) 422 82 85 / 422 88 77
www.misjonarze.pl

Rektor Instytutu Teologicznego – tel. (0-12) 422 24 22
Przygotowanie do kapłaństwa trwa 7 lat: roczne Seminarium Internum (nowicjat), a następnie 6 lat w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy w Krakowie. Przyjmujemy także kandydatów na braci, którzy przez kilka lat przygotowują się do różnorodnej posługi w Zgromadzeniu. Bliższe informacje można otrzymać pod wyżej wskazanym adresem.