Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu – 4.03.2012

1.Dzisiaj przypada Święto św. Kazimierza Królewicza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.

2.Dzisiaj o godz. 12.30 w remizie walne spotkanie OSP Olcza.

3.Przez ten tydzień gościmy w naszym Sanktuarium Ks. Jerzego Grzyba Dyrektora misjonarskiego Seminarium Internum wraz z seminarzystami. W naszych wielkopostnych modlitwach prośmy o dobre powołania kapłańskie.

4.W przyszłą niedzielę – 3 Wielkiego Postu rozpoczną się rekolekcje szkolne. Poprowadzi je ks. Konrad Jarecki. Rekolekcje parafialne rozpoczniemy w 5 niedzielę Wielkiego Postu. Poprowadzi je Ks. Jerzy a tematem rozważań będzie Miłosierdzie Boże.

5.W przyszłą Niedzielę na Sumie o godz. 11.00 gościć będziemy w naszym Sanktuarium chór polonijny Cantu Cordis z Mińska na Białorusi. Po Mszy św. będzie koncert. Naszymi ofiarami i kupnem płyt Chóru będziemy mogli wesprzeć Rodaków zza wschodniej granicy.

6.Zachęcamy do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Droga krzyżowa w piątki – dla dzieci o godz. 15.30, dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 17.00 i o godz. 20.00. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00, przed Mszą św. o godz. 11.00 i o godz. 18.00. Pamiętajmy o wielkopostnych postanowieniach i wyrzeczeniach.

7.Do wspólnej modlitwy zapraszamy Róże Żywego Różańca: w środę – MB Różańcowej; w sobotę – św. Małgorzaty.

Szkolne – Organizacja roku szkolnego 2012/2013 ( od dnia 1 września 2012r.)

Każdy pięciolatek (czyli dziecko z rocznika 2007) jest zobowiązany do rocznego przygotowania przedszkolnego. Dziecko może uczęszczać do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, do przedszkola publicznego lub prywatnego.

Każdy sześciolatek (czyli dziecko z rocznika 2006) ma możliwość wyboru: 1.realizowania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w zerówce w szkole podstawowej, w obwodzie w której mieszka, w przedszkolu publicznym lub prywatnym; albo 2. nauki w I klasie szkoły podstawowej, jeśli wcześniej uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola.

Każdy siedmiolatek (czyli dziecko z rocznika 2005) ma obowiązek nauki w I klasie szkoły podstawowej.

Zapisy do zerówki i do I klasy w Szkole Podstawowej nr 4 w Zakopanem trwają od 1 marca do 15 kwietnia 2012 r.

Wymagane dokumenty przy zapisie dziecka: dowód osobisty rodzica ( prawnego opiekuna ); akt urodzenia dziecka; PESEL dziecka.