Ogłoszenia duszpasterskie na 3. niedzielę Adwentu — 11.12.2010

1. Niedziela dzisiejsza, III Adwentu – nosi nazwę Gaudete – Radujcie się! Nazwa ma swoje źródło w Biblii, w znanym nam tekście św. Pawła do Filipian /4,4-5/: „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”.

2. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła można nabyć opłatki i świece na stół wigilijny rozprowadzane przez CARITAS Polska. Dochód ze sprzedaży opłatków wspiera Misje prowadzone przez nasze Siostry Służebniczki, a ze sprzedaży świec -najbiedniejsze dzieci.

3. W trzecim tygodniu adwentu przypadają kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. Nabożeństwo eucharystyczne w tej intencji, dziś o godzinie 18.00.

4. Szczególnym wzorem adwentowego oczekiwania jest Maryja. Ku Jej czci odprawiana jest Masza św. roratnia w dni powszednie o godz.7.00.

5.W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek – Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, we wtorek – św. Łucji, dziewicy i męczennicy, w środę – św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, w piątek – rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus.

6.We wtorek 13.XII. – przeżywamy 30 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, pomódlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wszyscy obywatele żyli w zgodzie i bratniej miłości.