Giewont

Regionalny Zespół „Giewont”

Założycielem zespołu jest Ks. Jan Kowalik. To on, widząc ogromną miłość Olczan do tradycji i zwyczajów góralskich, postanowił stworzyć zespół, który do dzisiaj śpiewa, gra i tańczy, ubogacając przede wszystkim liturgię w kościele parafialnym. Olczanie nie wyobrażają sobie, żeby zabrakło góralszczyzny, kiedy przychodzi nam przeżywać wielkie święta: pasterkę, rezurekcję, odpust, Boże Ciało, rocznicę konsekracji kościoła, nawiedzenie Kopii Cudownego Obrazu z Jasnej Góry, bierzmowanie, I-szą Komunię świętą… Wtedy zawsze gra góralska muzyka, słychać góralski śpiew, a i czytania są góralskie. To właśnie z „Giewontem” Ks. Kowalik występował w wielu miejscach, aby zbierać fundusze na budowę nowego kościoła.

Kolejnymi opiekunami zespołu byli: Ks. proboszcz Tadeusz Lubiatowski, Ks. proboszcz Wojciech Kozłowski CM i Ks. proboszcz Mieczysław Kozłowski CM (obecnie).

Pierwszym instruktorem artystycznym zespołu był Franciszek Bachleda Księdzularz, znany tancerz, poeta, gawędziarz, a także prezes Zakopiańskiego Oddziału Związku Podhalan, który do dzisiaj służy zespołowi swoją radą i pomocą. Później kierownictwem artystycznym zajmowali się: Andrzej Jakubiec, Stanisława Szostak, Helena Fedro. Trzeba też wyrazić wielką wdzięczność Kazimierzowi Matei, Alicji Fedro, Janinie Gawlak, Janowi Papieżowi, Zofii Stachoń i Małgorzacie Stachoń „Burtek”. Obecnie kierownikiem zespołu jest Bolesław Franosz, a instruktorem tańca Władysław Topór Baliga. Jest rzeczą oczywistą, że od początku śpiewom i tańcom zespołu towarzyszy góralska Muzyka. Obecnie jest to Muzyka Piotra Hazy, która najbardziej ceni sobie wyróżnienie za propagowanie zapomnianych nut góralskich.

Muzyka ta, wraz z zespołem, wydała płyty: „Idom se łowiecki tom zielonom pyrcią”, „Boże Narodzenie pod Giewontem” kolędy z dziećmi z „Małego Giewontu” oraz „Na Olcańskom nute…” z okazji 20-lecia zespołu.

Muzyka Piotra Hazy to: Piotr Haza prym, piszczałka, koza, akordeon; Andrzej Haza I sekund; Jan Papież II sekund; Stanisław Walkosz Jambor basy podhalańskie, holigonka; Stanisław Walkosz Jambor (syn) sekund; Bartłomiej i Maciej Pęksa sekund. Lecz grających w Muzyce zespołu było znacznie więcej, by wspomnieć i podziękować: Florianowi i Stanisławowi Walkoszom, Władysławowi Stachoniowi (który choć ma „swoje lata” do dziś za gęśle chwyta i potrafi pokazać jak trzeba zaśpiewać i zatańczyć), Andrzejowi Gąsienicy, Janowi Stachoniowi. Szczególne słowa podziwu należą się Janowi Papieżowi.

Fenomenem jest też, że na Olczy śpiewa się, tańczy i gra rodzinnie. Toteż nie dziwi, jak się czasem słyszy, że: „zespół na Gawlakach stoi” zaczęło się od Stanisława Gawlaka i jego brata Józefa. Dzisiaj to syn Stanisława, czyli Stanisław z żoną Elą, jego bracia Michał i Jasiek, siostry Weronika i Karolina… Zdumiewające jest jak miłość do kultury góralskiej potrafił przekazać synowi Stanisławowi (grającemu na basach) Stanisław Walkosz Jambor, ten zaś który od ojca przejął, gra w jednej Muzyce ze swoim synem, również Stanisławem. Tak więc w zespole jest trzech o tym samym imieniu i nazwisku. A oto obecny skład zespołu „Giewont” (w porządku alfabetycznym): Chowaniec Jan, Chyc Kuros Jan, Franosz Bolesław, Galica Janina, Galica Monika, Gawlak Anna, Gawlak Elżbieta, Gawlak Jan, Gawlak Karolina, Gawlak Michał, Gawlak Stanisław, Gawlak Weronika, Kalata Aneta, Kędryna Renata, Kędryna Tomasz, Kluś Anna, Kowal Renata, Macura Andrzej, Pęksa Krzysztof, Stachoń Groblowy Katarzyna, Stachoń Władysław, Topór Baliga Stanisław, Topór Baliga Władysław, Ustupska Angelika, Walkosz Danuta, Walkosz Jambor Stanisław (senior) i oczywiście cała wymieniona wcześniej Muzyka Piotra Hazy. Od początku swojej działalności zespół „Giewont” otaczał szczególną opieką dzieci i młodzież.

Umiłowanie do tradycji i zwyczajów góralskich wyraża się bowiem na Olczy pragnieniem przekazania tego, co jest takie piękne i po prostu swoje bo góralskie najmłodszym. Oprócz zespołu składającego się z osób dorosłych i młodzieży żyje także przy parafii „Mały Giewont”. Dzieci nagrały płytę i kasetę video z kolędami z Ryszardem Rynkowskim i Danutą Błażejczyk, swoim śpiewem zachwycają licznie odwiedzających kościół turystów. Co tydzień około 100 dzieci przychodzi na lekcje nauki tańca i śpiewu góralskiego prowadzone przez instruktorów „Giewontu”. Tańca i śpiewu uczą dzieci Piotr Haza, Jan Papież, Władysław Topór Baliga, Katarzyna Stachoń Groblowy, Angelika Ustupska i Jan Chowaniec.