Ogłoszenia Duszpasterskie: Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 31 marca 2024 r.

  1. Wszystkim naszym Parafianom i Gościom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Niech Zmartwychwstały Chrystus będzie zawsze obecny pośród Was, niech darzy Was radością, w smutku pociesza, w zwątpieniach daje nadzieję, a w codziennych trudach umacnia! Boży pokój niech zagości w waszych sercach, rodzinach i na świecie. Niech doświadczenie obecności Chrystusa Zmartwychwstałego na ołtarzu i tabernakulum towarzyszy nam nieustannie w naszej codzienności. Niech Jego błogosławieństwo ogarnie Was i Waszych najbliższych! Wesołego Alleluja!
  2. Msze św. w dniu dzisiejszym o godz. 11.00 i  00. Dziś i jutro nie ma nabożeństwa eucharystycznego. 
  3. Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Porządek Mszy świętych jak w każdą niedzielę. Ofiary złożone na tacę będą przeznaczone na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
  4. Cała oktawa Zmartwychwstania Pańskiego ma charakter uroczysty, stąd w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  5. Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym mogliśmy się dobrze przygotować do tych świąt i je przeżywać, zarówno od strony duchowej jak i zewnętrznej. Dziękuję współbraciom kapłanom za posługę w konfesjonale i podczas wszystkich nabożeństw wielkopostnych jak i przygotowanie Triduum Paschalnego. Siostrom Służebniczkom za wszelką posługę w zakrystii, wystrój kościoła, przygotowanie ciemnicy i grobu, jak i przygotowanie młodzieży i dzieci przez śpiew. Pracownikom naszego domu  za pomoc w stawianiu dekoracji Grobu Pańskiego. Strażakom OSP Olcza za podjęcie warty przy Grobie Pańskim. Dziękujemy ministrantom, lektorom i Krucjacie Maryjnej wraz z ks. Danielem oraz siostrą Beatą, Zespołowi Giewont, Muzyce, scholii młodzieżowej, Różom Żywego Różańca i wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego  przygotowania i przeżycia liturgii Triduum Paschalnego.     
  6. Do wspólnej modlitwy zapraszamy we wtorek Różę św. Teresy.
  7. IV Tydzień Modlitw o Ochronę Życia rozpoczniemy we wtorek 2 kwietnia, a zakończymy w Dzień Świętości Życia w Uroczystość Zwiastowania NMP, przypadający w tym roku w poniedziałek 8 kwietnia. Obchodzony będzie pod hasłem Rodzina Bogiem silna. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Jest to modlitewne zobowiązanie podjęte w intencji jednego dziecka, które znane jest tylko Panu Bogu, a którego życie jest zagrożone. Adoptowane  dziecko  otaczamy przez 9 miesięcy duchową opieką, modląc się za nie i za jego rodziców. Przy wyjściu z kościoła są  deklaracje Duchowej Adopcji. Osoby, które podejmą to zobowiązanie modlitewne prosimy złożyć deklaracje w poniedziałek 8 kwietnia w dzień Zwiastowania Pańskiego do koszyka pod ołtarzem. Za osoby, które podjęły to dzieło modlimy się szczególnie w każdą środę na nowennie do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik.  
  8. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I piątek spowiedź o 6.30-7.00 i 17.30-18.00. W sobotę 6 kwietnia nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.15.
  9. W przyszłą niedzielę 7 kwietnia z okazji rocznica katastrofy smoleńskiej modlić się będziemy za ofiary tragedii i naszą Ojczyznę na Mszy św. o godz. 11.00. Po Mszy św. złożymy kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tragedii.

Ks. Jacek Lasoń CM – proboszcz i kustosz