Ogłoszenia Duszpasterskie: III Niedziela Wielkiego Postu – 7 marca 2021 roku

  1. W realizowaniu postanowień wielkopostnych pomagają nam nabożeństwa: Droga Krzyżowa w piątki dla dzieci o godz. 15.30, dla dorosłych i młodzieży o 18.00 lub o godz. 20.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali w niedzielę 25 minut przed Mszą św. o godz. 8.30; 10.00; 11.30 i na nabożeństwie o godz. 18.00. Już dziś zaplanujmy czas na rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu, a poprowadzi je ks. Wojciech Kozłowski CM były proboszcz naszej parafii.
  2. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży szkolnej odbędą się w naszej parafii od poniedziałku do środy w dniach 15-17 marca. Poprowadzi je ks. Tomasz Dulski CM. Wszystkie punkty programu będą miały miejsce w kościele z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych. Uczniowie klas 0-3 przyjdą do kościoła w ramach swoich lekcji w szkole. Uczniowie starszych klas zostaną zwolnieni w określonych godzinach z zajęć zdalnych, tak aby mogli sami dotrzeć do kościoła i wziąć udział w naukach rekolekcyjnych. Udział uczniów w rekolekcjach nie należy do obowiązkowych zajęć szkolnych, a decyzję o nim podejmują rodzice. W kościele zostanie sprawdzona obecność, ale jedynie ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. Obecność szkolną będą mieli wszyscy uczniowie biorący udział w pozostałych zajęciach danego dnia.
    Plan rekolekcji na poniedziałek i wtorek: godz. 9:00 – klasy 0-III, godz. 10:15 – klasy IV-VI, godz. 11:15 – klasy VII-VIII; plan na środę: godz. 9:00 – klasy VII-VIII, godz. 10:15 – klasy 0-III, godz. 11:15 – klasy IV-VI.
  3. Swoją zmianę różańcową mają Róże w poniedziałek – Matki Bożej Różańcowej; w sobotę – św. Antoniego.
  4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Na stoliku pod chórem można nabyć tygodnik Gość Niedzielny oraz egzemplarze Małego Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do zabrania nieodpłatnie gazet ChiT o roku św. Józefa oraz gazetę Dobre Nowiny.
  5. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 4 informuję, że trwa się rekrutacja do oddziału zerowego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Uprasza się zainteresowanych rodziców do zgłaszania się do szkoły celem dokonania zapisu dziecka. Druki niezbędne do rekrutacji można pobrać w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły. Należy zabrać ze sobą: Dowód osobisty rodzica (opiekuna prawnego); Odpis aktu urodzenia dziecka; PESEL dziecka.
  6. Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłych śp. Stanisława Topór – Jadzarz z os. Walkosze i śp. Jana Gąsienica – Król z os. Wojdyły. Wieczny odpoczynek…