Wywiad z ks. Łukaszem Olszewskim CM głoszącym tegoroczne rekolekcje dla naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Magdalena Stachoń (I kl. Gim.): Proszę, by zechciał ksiądz się przedstawić.

Ks. Łukasz Olszewski: Nazywam się ks. Łukasz Olszewski. Należę do Zgromadzenia Misji. Mam 32 lata, święcenia kapłańskie przyjąłem w 2006 roku. Obecnie jestem duszpasterzem i katechetą w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie (www.familia.tarman.pl).

M. S.: Czy od dziecka wiedział ksiądz, że zostanie kapłanem, czy to była jakaś nagła decyzja?

Ks. Łukasz: W swojej parafii byłem ministrantem, a następnie lektorem. Gdy byłem dzieckiem, czasem pojawiała się myśl: a może zostać księdzem. Wraz z wiekiem zapomniałem o tych pytaniach. Po maturze zdałem egzaminy wstępne na studia, na wydział prawa. Wydawało mi się, że posiadam fajne plany na przyszłość. W wakacje poszedłem na pielgrzymkę. Tam odkryłem moje powołanie. W sposób nagły zostałem „zaatakowany” Łaską Bożą i podjąłem decyzję – ufam, że zgodnie z Bożym planem – o wstąpieniu do seminarium.

M. S.: Czym się ksiądz interesuje?

Ks. Łukasz: Od czwartej klasy szkoły podstawowej trenowałem koszykówkę, więc nie mam wyboru – interesuję się sportem, w każdej postaci. Lubię też dobre kino, muzykę (rock) oraz książki.

M. S.: Jakie jest główne przesłanie rekolekcji?

Ks. Łukasz: Dla dzieci – przykazanie miłości. Natomiast rekolekcje dla młodzieży będą miały formę ewangelizacji – będę mówił o podstawach naszej wiary, o Chrystusie – naszym Panu i Zbawicielu.

M. S.: Co ksiądz radziłby wiernym na czas po rekolekcjach i świętach?

Ks. Łukasz: Zaangażowanie się w grupy parafialne. Każda wspólnota pomaga w przeżywaniu wiary.

M. S.: W jaki sposób stara się ksiądz nawrócić ludzi do wiary?

Ks. Łukasz: Mam przekonanie, że to nie ja nawracam. Czyni to Chrystus. Aby być dobrym narzędziem, trzeba zachować autentyczność. Nie chodzi o to, by przekazywać regułki i slogany, ale by dawać świadectwo.

M. S.: Czy bycie księdzem jest trudnym zadaniem w obecnych czasach?

Ks. Łukasz: Żartuję, że trudna to jest praca górnika. Póki co, spełniam się w swoim powołaniu, więc sprawia mi to satysfakcję. Co nie znaczy, że jest bezproblemowo. Pojawiają się, mniejsze czy większe trudności, ale ufam, że nie jestem pozostawiony sam sobie.

M. S.: Co powinno się zmienić, aby młodzież chętnie uczestniczyła we Mszy świętej?

Ks. Łukasz: Trochę inaczej bym zadał to pytanie: nie co powinno się zmienić, ale kto. A odpowiedź brzmi: ja i ty. Istotą jest nawrócenie i przemiana serca. Tylko wtedy, każdy indywidualnie, będzie miał głód Mszy Świętej. Ale – szczególnie ludziom młodym – Ewangelię trzeba głosić ich językiem. Podstawą jest autentyczność głoszących Dobrą Nowinę.

M.S.: Dziękuję za rozmowę i świadectwo kapłańskiego życia. Szczęść Boże!

 

Program rekolekcji dla Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 3:

Poniedziałek i wtorek:

9.30 – klasy 0 – III       Szkoła Podstawowa

11.00 – klasy IV – VI   Szkoła Podstawowa

12.30 – klasy z Gimnazjum

Środa (zakończenie rekolekcji):

9.30 – Msza święta dla klas 0 – III Szkoła Podstawowa

12.30 – Msza święta dla klas IV – VI Szkoła Podstawowa i  Gimnazjum