Apel Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski stanowczo apeluje o zmianę stanowiska Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w trwającym procesie koncesyjnym i przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

Wykluczenie stacji o charakterze religijnym w procesie koncesyjnym narusza zasadę pluralizmu oraz równości wobec prawa, tym bardziej że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy, którzy powinni mieć zapewniony swobodny dostęp do programów Telewizji Trwam w systemie naziemnej telewizji cyfrowej. Oczekują tego również liczni odbiorcy, w tym wielu chorych i samotnych.

Ufamy, że Telewizja Trwam – nadająca od ponad ośmiu lat i wykazująca stabilność finansową – zostanie włączona do systemu telewizji cyfrowej w Polsce.

Podpisali Członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

Dzisiaj po Mszach św. i w przyszłą niedzielę – możemy, powinniśmy jako katolicy poprzeć ten apel. Listy są wyłożone w kościele.