MISJE ŚWIĘTE W SANKTUARIUM NA OLCZY

19.11.2010

Do Zakopanego przybyły relikwie św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Na początku nawiedziły dom Sióstr Miłosierdzia na Skibówkach. Siostry przeżywały swój dzień skupienia i modliły się za wstawiennictwem Świętych Założycieli swojego Zgromadzenia.

20.11.2010

Wieczorem w towarzystwie banderii konnej relikwie św. Wincentego i św. Ludwiki przyjechały na Olczę do parafii Najświętszej Maryi Panny Objawiającej Cudowny Medalik. Wraz z nimi przybyli także misjonarze – ks. Jan Marek Kaczmarek CM i ks. Benedykt Flasiński CM, którzy w czasie Eucharystii na rozpoczęcie „Misji ze św. Wincentym” z rąk Księdza Proboszcza otrzymali stuły – symbol władzy duszpasterskiej nad parafią.

 

21.11.2010

W niedzielę w czasie każdej mszy świętej słyszeliśmy kazanie misyjne o potrzebie przeżycia odnowy duchowej. Tego dnia o godzinie 11.00 misjonarze błogosławili najmłodsze dzieci.

 

22.11.2010 – 23.11.2010

Dzień misyjny rozpoczynał się o 8.30 modlitwą poranną w kościele, po niej uczestniczyliśmy we mszy św. z nauką. O godzinie 17.00 w kościele spotykały się dzieci i młodzież gimnazjalna. O 18.30 braliśmy udział we mszy świętej z nauką misyjną. O 20.00 spotkanie formacyjne miała młodzież szkół średnich i młodzież pracująca. Dzień kończył się apelem jasnogórskim o godzinie 21.00, dziękowaliśmy wtedy Panu Bogu za wstawiennictwem Maryi za szczęśliwy dzień.

 

24.11.2010

Tego dnia dzieci i młodzież przystąpiły do sakramentu pokuty, uczestniczyły także w specjalnej mszy świętej, połączonej z nauką misyjną o godz. 17.00. Natomiast na Eucharystii o godz. 20.00 zgromadziła się młodzież starsza. W godzinie apelu jak co dzień dziękowaliśmy Bogu za wstawiennictwem Maryi za wszystkie otrzymane łaski oraz prosiliśmy o szczęśliwą noc i siły na kolejne dni misji świętych.

 

 

25.11.2010

O godzinie 8.30 rozpoczęła się spowiedź święta, która poprzedzała mszę świętą dla chorych i starszych o godz. 9.00. Po południu o godz. 17.00 uczestniczyliśmy w przygotowanej przez młodzież inscenizacji o objawieniu Cudownego Medalika, która została powtórzona przed wieczorną mszą świętą z nauką misyjną o godz. 18.30. W godzinie Apelu Jasnogórskiego już po raz ostatni w czasei misji świętych zgromadziliśmy się na wieczornej modlitwie dziękczynienia za wszelkie otrzymane łaski.

 

26.11.2010

W piątek spowiedź rozpoczęła się o godz. 8.30. O 9.00 uczestniczyliśmy w mszy św. z nauką. O 17.00 młodzież brała udział w drodze krzyżowej w intencji rodziców. Młodzież na drogę krzyżową w intencji dobrego przygotowania do małżeństwa przybyła na godz. 20. Wcześniej, podobnie jak przed Eucharystią o 18.30, uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali przedstawienie „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły o wadze małżeńskiej miłości.

 

27.11.2010

W sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu w 180. rocznicę objawień przy rue du Bac w czasie uroczystych celebracji liturgicznych, w tym w procesji światła o godz. 20, modliliśmy się o Boże błogosławieństw dla naszych rodzin, nowe powołania do Rodziny Wincentyńskiej oraz o wierność przesłaniu zawartemu w Cudownym Medaliku, dzięki któremu można wyprosić wiele łask od Jezusa Miłosiernego przy wstawiennictwie Najświętszej
Panny.

 

28.11.2010

Dzień zakończenia Misji. W czasie mszy świętej o godz. 11 nastąpiło poświęcenie krzyża misyjnego, który ma przypominać o przeżytych misjach oraz o tym, że czas misji to dopiero początek drogi nawrócenia ku Jezusowi, oczekującemu na nas w niebie razem z Maryją oraz św. Wincentym i św. Ludwiką de Marillac.