Misje ze św. Wincentym a Paulo 20 – 28 listopada 2010 r. Zakopane-Olcza

Św. Wincenty a Paulo urodził się 24 IV 1581 r. w Pouy (Francja). Po święceniach kapłańskich (1600 r.), studiach i latach niewoli był m.in. proboszczem Clichy (1611-12), Chatillon (1617). Od 1613 r. kapelan rodziny de Gondi, generała galer królewskich. W ich posiadłościach nauczał katechizmu, głosił kazania i spowiadał służbę. W 1625 r. powstało Zgromadzenie Misji stawiające sobie za cel głoszenie misji parafialnych oraz formację duchowieństwa. Ubóstwo duchowe i materialne poruszało serce Wincentego i skłaniało go do śpieszenia z pomocą potrzebującym. Aby podołać wielkim zadaniom założył bractwa i stowarzyszenia miłosierdzia dla świeckich, a w 1633 r. wraz ze św. Ludwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarł 27 IX 1660 r. Kanonizowany w 1737 r.; papież Leon XIII w 1885 r. ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, pozwól nam naśladować jego przykład i wytrwale postępować drogą Ewangelii Twojego Syna.
Amen.

ŚW. WINCENTY A PAULO (27IX)

Urodził się 24 IV 1581 r. w Pouy (Francja). Po święceniach kapłańskich (1600 r.), studiach i latach niewoli był m.in. proboszczem Clichy (1611-12), Cha-tillon (1617). Od 1613 r. kapelan rodziny de Gondi, generała galer królewskich. W ich posiadłościach na­uczał katechizmu, głosił kazania i spowiadał służbę. W 1625 r. powstało Zgromadzenie Misji stawiające sobie za cel głoszenie misji parafialnych oraz forma­cję duchowieństwa. Ubóstwo duchowe i materialne poruszało serce Wincentego i skłaniało go do śpie­szenia z pomocą potrzebującym. Aby podołać wiel­kim zadaniom założył bractwa i stowarzyszenia mi­łosierdzia dla świeckich, a w 1633 r. wraz ze św. Lu­dwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr Miłosier­dzia. Zmarł 27 IX 1660 r. Kanonizowany w 1737 r.; papież Leon XIII w 1885 r. ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, po­zwól nam naśladować jego przykład i wytrwale postę­pować drogą Ewangelii Twojego Syna. Amen.

ŚW. WINCENTY A PAULO (27IX)