Procesja Różańcowa Światła

Począwszy od lipca br., każdego 27-go dnia miesiąca, odprawiana będzie Msza św. o godz. 20.00 z Procesją Różańcową Światła. Poprzez procesję ze świecami ku czci NMP będziemy starali się budować duchowy pomost pomiędzy Sanktuarium NMP Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, a Sanktuariami świata. Sanktuariami, w których miłosierny Bóg nieustannie okazuje swą miłość do człowieka poprzez skuteczną opiekę Niepokalanej Matki.

W Procesji Różańcowej Światła niesiona jest piękna figura Matki Bożej, która w ostatnim czasie została odnowiona. Figura pochodzi z 1914 r. Przywieziona została z Paryża przez ks. Józefa Swałtka.

Homilia Ks. Wizytatora Arkadiusza Zakręty wygłoszona podczas inauguracji nowego nabożeństwa na olczańskim wzgórzu – Procesji Różańcowej Światła.

Począwszy od lipca br., każdego 27-go dnia miesiąca, odprawiana będzie Msza św. o godz. 20.00 z Procesją Różańcową Światła. Poprzez procesję ze świecami ku czci NMP będziemy starali się budować duchowy pomost pomiędzy Sanktuarium NMP Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy, a Sanktuariami świata. Sanktuariami, w których miłosierny Bóg nieustannie okazuje swą miłość do człowieka poprzez skuteczną opiekę Niepokalanej Matki.

W Procesji Różańcowej Światła niesiona jest piękna figura Matki Bożej, która w ostatnim czasie została odnowiona. Figura pochodzi z 1914 r. Przywieziona została z Paryża przez ks. Józefa Swałtka.


Homilia Ks. Wizytatora Arkadiusza Zakręty wygłoszona podczas inauguracji nowego nabożeństwa na olczańskim wzgórzu – Procesji Różańcowej Światła.

Natchniona przez Bożą Opatrzność, bo jakże inaczej ją nazwać! Zrodzona w Lourdes, bo podczas pielgrzymki do tamtejszego sanktuarium parafian z Olczy i spoza niej! Wymodlona u stóp Niepokalanej Panienki, bo ku jej czci, na chwałę Boga i ku pożytkowi wiernych! Myśl, bo o niej mowa, myśl obecnego proboszcza, kustosza Olczańskiego Sanktuarium przybiera dziś realną postać nabożeństwa, poprzez które procesja z historyczną figurą NMP, ze śpiewem na ustach jej uczestników i żarliwą modlitwą w sercach wpisze się na trwałe w górzysty krajobraz tutejszego sanktuarium oraz w coraz bardziej rozwijającą się w tym miejscu maryjną pobożność. Oznaczony datą 27 lipca 2009 r., dzień przejdzie w ten sposób do historii Sanktuarium NMP Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy jako początek budowania duchowego pomostu pomiędzy tym sanktuarium a sanktuariami świata, w których miłosierny Bóg nieustannie okazuje swą miłość do człowieka poprzez macierzyńskie serce najbliższej człowiekowi osoby – matki, skutecznej orędowniczki w życiu i po śmierci. Licznie przybyli, jesteśmy dziś zarazem uczestnikami i świadkami tego wydarzenia, które zapisane w annałach sanktuarium będzie przypominać następnym pokoleniom, że dobrze wykorzystaliśmy dany nam czas, że nie wystarczy poprzestać na tym; co wypracowali nasi poprzednicy, ale że trzeba odczytywać znaki czasu i podejmować boże inicjatywy w świecie, który się zmienia, w świecie, w którym człowiek, mimo iż coraz częściej doświadcza własnej niemocy, to jednak nie liczy się z Bogiem i coraz mniej liczy na Niego, chcąc wszystko wziąć w swoje ręce.

Od dziś, każdego 27 dnia miesiąca, procesja ze światłami ku czci NMP będzie nam przypominać, ze człowiek wierzący w takim i innym świecie nie musi się czuć zagrożony i nigdy nie znajdzie się w takiej sytuacji, w której mógłby stracić nadzieję. To nie przypadek, że co jakiś czas, w różnych miejscach ziemi, gdzie dziś znajdują się licznie odwiedzane sanktuaria, Maryja Niepokalana Dziewica objawia człowiekowi tajemnicę jego samego, człowieka potrzebującego nawrócenia i wiary, Boga i miłości, człowieka słabego i zagubionego bez siły i światła łaski, a zawsze mocnego z Bogiem.

Dlatego po czasie rewolucyjnych zniszczeń i napoleońskiej epoce odrzucenia Boga we Francji, właśnie z tego kraju, w którym po latach laicyzacji coraz bardziej widać oznaki budzącej się na nowo wiary, w 1830 r., Niebieska Matka upomina się o swe dzieci i z matczyną troskliwością, przejęta ich losem ogłasza orędzie pociechy dla strapionych i wspomożenia dla wiernych: „Przyjdźcie do stóp tego ołtarza, a strumienie łask będą na was wylane”.

Dzisiejsza uroczysta inauguracja nowego nabożeństwa jest szczególną okazją, aby podziękować Bogu za Niepokalanie Poczętą Matkę, daną nam jako Przewodniczę na drodze zbawienia, bo gdy przez św. Katarzynę powie: Przybywajcie do stóp tego ołtarza, to nie inaczej jak zachęca nas słowami: Przybywajcie do mego Syna! Nie trzeba w tym celu udawać się do kaplicy objawień w Paryżu. On jest: również w tym sanktuarium na olczańskim wzgórzu, ten sam Jeden i Jedyny, Wszechmocny i Miłosierny, który hojnie udziela swych łask za pośrednictwem Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik.

Niech więc Cudowny Medalik zawieszony na szyjach milionów wiernych i głoszone w tym sanktuarium jego orędzie będzie dla wszystkich tutaj modlących się i przybywających w różnych intencjach gwarancją obiecanych obficie łask. Maryjo Niepokalana Dziewico! Bądź naszą Towarzyszką w wędrówce po ziemskich ścieżkach, a gdy Cię wezwiemy w naszych potrzebach i zawołamy: „O Maryjo bez grzechu poczęta, Ty módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Amen.