Msze św. w Sanktuarium

niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:00, 18:30

 

dni powszednie

7:00, 17:00

W sobotę przed pierwszą niedzielą adwentu w 180. rocznicę objawień przy rue du Bac w czasie uroczystych celebracji liturgicznych, w tym w procesji światła o godz. 20, modliliśmy się o Boże błogosławieństw dla naszych rodzin, nowe powołania do Rodziny Wincentyńskiej oraz o wierność przesłaniu zawartemu w Cudownym Medaliku

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

19.11.2010

Do Zakopanego przybyły relikwie św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. Na początku nawiedziły dom Sióstr Miłosierdzia na Skibówkach. Siostry przeżywały swój dzień skupienia i modliły się za wstawiennictwem Świętych Założycieli swojego Zgromadzenia.

Czytaj więcej...

Na szlaku jubileuszowej peregrynacji relikwii św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac w domach i parafiach misjonarskich w Polsce, od 18. 11. 2010 r., wspólnota Sióstr Miłosierdzia i Księży Misjonarzy wraz z całą olczańską Parafią czczą relkfie Świętych Założycieli w Zakopanem Peregrynacja relikfii połączona jest z Misjami śwętymi, które głoszą dla naszej Parfii ks. Jan Marek Kaczmarek CM oraz ks. Benedykt Flasiński CM.

Czytaj więcej...

Św. Wincenty a Paulo urodził się 24 IV 1581 r. w Pouy (Francja). Po święceniach kapłańskich (1600 r.), studiach i latach niewoli był m.in. proboszczem Clichy (1611-12), Chatillon (1617). Od 1613 r. kapelan rodziny de Gondi, generała galer królewskich. W ich posiadłościach nauczał katechizmu, głosił kazania i spowiadał służbę. W 1625 r. powstało Zgromadzenie Misji stawiające sobie za cel głoszenie misji parafialnych oraz formację duchowieństwa. Ubóstwo duchowe i materialne poruszało serce Wincentego i skłaniało go do śpieszenia z pomocą potrzebującym. Aby podołać wielkim zadaniom założył bractwa i stowarzyszenia miłosierdzia dla świeckich, a w 1633 r. wraz ze św. Ludwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia. Zmarł 27 IX 1660 r. Kanonizowany w 1737 r.; papież Leon XIII w 1885 r. ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, pozwól nam naśladować jego przykład i wytrwale postępować drogą Ewangelii Twojego Syna.
Amen.

ŚW. WINCENTY A PAULO (27IX)

Urodził się 24 IV 1581 r. w Pouy (Francja). Po święceniach kapłańskich (1600 r.), studiach i latach niewoli był m.in. proboszczem Clichy (1611-12), Cha-tillon (1617). Od 1613 r. kapelan rodziny de Gondi, generała galer królewskich. W ich posiadłościach na­uczał katechizmu, głosił kazania i spowiadał służbę. W 1625 r. powstało Zgromadzenie Misji stawiające sobie za cel głoszenie misji parafialnych oraz forma­cję duchowieństwa. Ubóstwo duchowe i materialne poruszało serce Wincentego i skłaniało go do śpie­szenia z pomocą potrzebującym. Aby podołać wiel­kim zadaniom założył bractwa i stowarzyszenia mi­łosierdzia dla świeckich, a w 1633 r. wraz ze św. Lu­dwiką de Marillac Zgromadzenie Sióstr Miłosier­dzia. Zmarł 27 IX 1660 r. Kanonizowany w 1737 r.; papież Leon XIII w 1885 r. ogłosił go patronem wszystkich dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego.

 

Modlitwa

Boże, Ty obdarzyłeś świętego Wincentego duchem apostolskim i powołałeś go do pracy dla zbawienia ubogich i uświęcenia duchownych; prosimy Cię, po­zwól nam naśladować jego przykład i wytrwale postę­pować drogą Ewangelii Twojego Syna. Amen.

ŚW. WINCENTY A PAULO (27IX)

7 listopada 2010 r., na Mszy św. o godz. 11.00 Wizytator Zgromadzenia Księży Misjonarzy - Ks. Arkadiusz Zakręta dokonał poświęcenia nowo wykonanych witraży. Witraże ukazują społeczne przemiany – ruch solidarnościowy, prowadzenie Kościoła przez Kard. Józefa Glempa, a na tle pełnych nadziei ludzi pracy uwieńczona została  postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki, tego, który będzie patronem w naszym olczańskim gimnazjum. Kolejny segment witraży został poświęcony Siostrom Służebniczkom, bł. s. Celestynie Faron, a powyżej oglądamy różnokolorowe dary Ducha Świętego.

Czytaj więcej...

Wakacje młodzieży naszej parafii na Węgrzech

Czytaj więcej...

W dniach od 28. lipca do 11 sierpnia 2010 r. dzieci i młodzież naszej parafii spędzała swoje wakacje w Mikoszewie.

Czytaj więcej...

Przystępujemy do realizacji dwóch ostatnich kompleksów witraży w naszej Świątyni.

Czytaj więcej...

Odwiedziło nas:

Dzisiaj 41

Razem 686566