Msze św. w Sanktuarium

niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:00, 18:30

 

dni powszednie

7:00, 17:00

prowadzi o. Zachariasz Polak OFM

2 kwietnia - niedziela

Rozpoczęcie rekolekcji na wszystkich Mszach świętych:

7.00, 9.00, 11.00, 18.30.

3 kwietnia - poniedziałek

8.30 Modlitwy poranne

9.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza święta z nauką ogólną,

Po Mszy św. – Nauka stanowa dla kobiet

20.00 Młodzież szkół średnich i pracująca

4 kwietnia - wtorek

8.30 Modlitwy poranne

9.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00 Msza święta z nauką ogólną

Po Mszy św. – Nauka stanowa dla mężczyzn

20.00 Młodzież szkół średnich i pracująca

5 kwietnia —środa

8.30 Modlitwy poranne

9.00 Msza św. z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji

17.45 Nowenna do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik

18.00 Msza św. z nauką ogólną – zakończenie rekolekcji

20.00       Msza święta dla Młodzieży szkół średnich i pracującej

Zakończenie rekolekcji


Spowiedź świętą:

wtorek            7.30 – 9.30;           16.30 – 18.30;         19.30 - 20.30

środa                 7.30 – 9.30;            16.30 – 18.30;         19.30 - 20.30

“Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie…”

Globalna inicjatywa Rodziny Wincentyńskiej dotycząca obchodów w 2017 r. 400. rocznicy charyzmatu wincentyńskiego

W roku 2017 obchodzimy 400. rocznicę narodzin charyzmatu wincentyńskiego. Stało się to w 1617 r. w trakcie wygłaszania kazania w kościele parafialnym w Chatillon, kiedy zaapelował do zgromadzonych, aby wzięli odpowiedzialność za ubogą rodzinę parafianina, który poważnie się rozchorował i której brakowało żywności i współczucia. Dzięki niesamowitej odpowiedzi na to wezwanie do działania rodzina została ocalona, a w jej rezultacie Wincenty doszedł do znaczącego wniosku, że aby miłosierdzie było skuteczne musi być odpowiednio zorganizowane – wydarzenie, które w ostatnich 400 latach odmieniło świat.

Ta opowieść przywołuje także do życia fragment Ewangelii św. Mateusza (25,35), który znajduje się w centrum naszego wincentyńskiego powołania: “byłem przybyszem, a przyjęliście mnie”. Wychodząc i pomagając przybyszom w naszym otoczeniu okazujemy solidarność z wydarzeniem, które miało miejsce w Chatillon  i stanowimy jedno z naszym wincentyńskim powołaniem — naśladujemy w naszej wspólnocie przykład Dobrego Samarytanina.

Czytaj więcej...

Drodzy Bracia i Siostry,

W ostatnią sobotę stycznia Kościół Krakowski będzie przeżywał ingres do katedry wawelskiej nowego biskupa diecezjalnego abp. Marka Jędraszewskiego. Zastąpi On, na stolicy św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Kardynała Stanisława Dziwisza, który przez ponad 11 lat pasterzował w Archidiecezji Krakowskiej.

Tydzień przed ingresem, w sobotę 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Łagiewnikach, Kościół Krakowski, wraz ze swoim dotychczasowym Pasterzem, chce dziękować Miłosiernemu Bogu za lata wiernej i gorliwej posługi Księdza Kardynała w naszej Archidiecezji. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00.

Modlitewne spotkanie będzie okazją do wyrażenia wdzięczności Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za lata pełnienia przez Niego pasterskiej posługi, za głoszenie Słowa Bożego, sprawowanie Eucharystii, udzielanie sakramentu bierzmowania, kapłaństwa, za serdeczność i dobroć dla kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich, za niezliczone spotkania modlitewne. Ksiądz Kardynał pełnił swoją posługę pasterską w parafiach, w domach zakonnych, sanktuariach, na szlakach pielgrzymek. Był otwarty na rodziny, młodzież, samotnych i chorych, na ruchy religijne i wspólnoty apostolskie, na ludzi nauki i kultury. Trudno jest wymienić wszystkie działania, miejsca, grupy i osoby, których Ksiądz Kardynał przyjął, wsparł jako Ojciec i Pasterz swoim słowem i modlitwą.

Czytaj więcej...

Dzisiaj, 8 grudnia 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Został nim Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Łódzki.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kanon 401 §1, biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Taką rezygnację złożyłem na wiosnę 2014 roku.

Wobec rozpoczętych już wówczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie z woli Ojca Świętego podjąłem się dalszej posługi. Kilka miesięcy temu przeżyliśmy Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Niewątpliwie było to jedno z wielkich wydarzeń w historii Kościoła i naszej Ojczyzny.

Przyszedł więc czas na zmianę. Witamy w naszej Archidiecezji nowego Arcypasterza - Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapewniamy go o oddaniu całego prezbiterium i ludu Bożego Archidiecezji Krakowskiej. Modlimy się o Boże błogosławieństwo w nowej misji, powierzonej mu przez Ojca Świętego Franciszka. Powierzamy nasze modlitwy wstawiennictwu licznych krakowskich Świętych, a wśród nich św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, oraz św. Papieża Jana Pawła II.

Do czasu kanonicznego objęcia rządów w Archidiecezji przez nowego Arcybiskupa Metropolitę, będę sprawował z woli Ojca Świętego posługę Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej. Termin zmiany będzie uzgodniony z moim następcą. W stosownym również czasie skieruję słowo do Archidiecezji Krakowskiej.

Już dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom i pracownikom Kurii Metropolitalnej. Wyrazy ogromnej wdzięczności kieruję do umiłowanej Archidiecezji. Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich. Wspólnie przeżyliśmy wiele ważnych wydarzeń, które zapisały się na stałe w historii Kościoła Krakowskiego.

Wszystko i wszystkich zawierzam Matce Bożej, której uroczystość dziś obchodzimy. Świętego Jana Pawła II proszę, aby otaczał opieką naszą Archidiecezję.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom środków przekazu za życzliwą i owocną współpracę podczas ponad jedenastoletniej mojej służby jako arcybiskupa metropolity krakowskiego.


Kraków, 8 grudnia 2016 r.

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

Nadszedł długo oczekiwany dzień, kiedy śmierć została pokonana.

Radujmy się! Jezus żyje.

To dzień nadziei. Jezus doświadczył bólu, samotności i cierpienia. Możemy powierzać Mu nasze zmartwienia oraz trudności. Także lęk przed śmiercią.

Jezus żyje i ma moc nas uwolnić od tego, co zagraża naszemu zbawieniu.

Weselmy się!

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.” Mt 5,7

prowadzi ks. Mieczysław Kozłowski CM

 

 

 

13 marca - niedziela

Rozpoczęcie rekolekcji na wszystkich Mszach świętych: 7.00, 9.00, 11.00, 18.30.

14 marca - poniedziałek

8.30 Modlitwy poranne

9.00         Msza św. z nauką ogólną

18.00       Msza święta z nauką ogólną,

20.00 Młodzież szkół średnich i pracująca

15 marca - wtorek

8.30 Modlitwy poranne

9.00 Msza św. z nauką ogólną

18.00       Msza święta z nauką ogólną

20.00 Młodzież szkół średnich i pracująca

16 marca - środa

8.30         Modlitwy poranne

9.00         Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

17.45       Nowenna do Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik

18.00       Msza św. z nauką ogólną, zakończenie rekolekcji

20.00       Msza święta dla Młodzieży szkół średnich i pracującej

zakończenie rekolekcji

Spowiedź świętą:

wtorek            7.30 – 9.30;           16.30 – 18.30;         19.30 - 20.30

środa                 7.30 – 9.30;            16.30 – 18.30;         19.30 - 20.30

Dnia 3 grudnia 2015 r. w Żmigrodzie zmarł w wieku 62 lat, powołania 43, kapłaństwa 36, śp. ks. Józef Siedlczyński CM. Urodził się 6 marca 1953 r. w Okrzei w diecezji siedleckiej. Do Zgromadzenia Księży Misjonarzy wstąpił 8 grudnia 1972 r. Śluby św. złożył 8 grudnia 1977 r. a święcenia kapłańskie przyjął z rąk abp Franciszka Macharskiego 19 kwietnia 1979 r.

Następnie pracował:
1979-1981 – Bydgoszcz Zmartwychwstanie, wikary i katecheta
1981-1985 – Skwierzyna, wikary i katecheta
1985-1990 – Kraków Kleparz, Grupa Misyjna
1990-2002 – Zakopane, Grupa Misyjna
2002-2009 – Krzeszowice, Grupa Misyjna
2009-2012 – Grodków, Grupa Misyjna
2012- – Żmigród, Grupa Misyjna

Msza św. żałobna – 7 grudnia 2015 r. godz. 12.00 w Żmigrodzie
Msza pogrzebowa – 9 grudnia 2015 r. godz. 12.00 w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei k. Łukowa.
Po mszy św. pochowanie w rodzinnym grobie na miejscowym cmentarzu.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!

Serdecznie zapraszamy na uroczystości odpustowe w 185 rocznicę objawienia przez Najświętszą Maryję Pannę siostrze Katarzynie Labouré, Cudownego Medalika.

Msze św. o godz. 7.00, 9.00 i 18.00 (z procesją różańcową światła).

W Sanktuarium na Olczy będzie można zyskać również odpust dnia 8 grudnia.

Studium jest formą intelektualnego pogłębienia formacji chrześcijańskiej osób świeckich. Adresowane jest do wszystkich katolików świeckich, a w szczególny sposób do osób podejmujących aktywność apostolską w kościelnych ruchach, stowarzyszeniach i grupach parafialnych. Zajęcia Studium odbywają się jeden raz w miesiącu od października do czerwca przez dwa lata. W programie: Msza św., konferencja ascetyczna, trzy wykłady z zakresu wybranych dziedzin (biblistyka, teol. dogmatyczna, teol. moralna, eklezjologia, nauka społeczna Kościoła). Dyplom ukończenia Studium – w porozumieniu z małopolskim kuratorium oświaty – będzie brany pod uwagę w awansie zawodowym nauczyciela.

Czytaj więcej...

Odwiedziło nas:

Dzisiaj 15

Razem 691733