Oświadczenie Kard. Stanisława Dziwisza

Dzisiaj, 8 grudnia 2016 roku, Ojciec Święty Franciszek mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego. Został nim Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski, dotychczasowy Arcybiskup Metropolita Łódzki.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kanon 401 §1, biskup diecezjalny, który ukończył siedemdziesiąty piąty rok życia, jest proszony o złożenie na ręce Papieża rezygnacji z zajmowanego stanowiska. Taką rezygnację złożyłem na wiosnę 2014 roku.

Wobec rozpoczętych już wówczas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie z woli Ojca Świętego podjąłem się dalszej posługi. Kilka miesięcy temu przeżyliśmy Światowe Dni Młodzieży z Ojcem Świętym Franciszkiem. Niewątpliwie było to jedno z wielkich wydarzeń w historii Kościoła i naszej Ojczyzny.

Przyszedł więc czas na zmianę. Witamy w naszej Archidiecezji nowego Arcypasterza – Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Zapewniamy go o oddaniu całego prezbiterium i ludu Bożego Archidiecezji Krakowskiej. Modlimy się o Boże błogosławieństwo w nowej misji, powierzonej mu przez Ojca Świętego Franciszka. Powierzamy nasze modlitwy wstawiennictwu licznych krakowskich Świętych, a wśród nich św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, oraz św. Papieża Jana Pawła II.

Do czasu kanonicznego objęcia rządów w Archidiecezji przez nowego Arcybiskupa Metropolitę, będę sprawował z woli Ojca Świętego posługę Administratora Apostolskiego Archidiecezji Krakowskiej. Termin zmiany będzie uzgodniony z moim następcą. W stosownym również czasie skieruję słowo do Archidiecezji Krakowskiej.

Już dzisiaj chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, zwłaszcza księżom biskupom i pracownikom Kurii Metropolitalnej. Wyrazy ogromnej wdzięczności kieruję do umiłowanej Archidiecezji. Dziękuję za zrozumienie i życzliwe wspieranie mnie we wszystkich poczynaniach duszpasterskich. Wspólnie przeżyliśmy wiele ważnych wydarzeń, które zapisały się na stałe w historii Kościoła Krakowskiego.

Wszystko i wszystkich zawierzam Matce Bożej, której uroczystość dziś obchodzimy. Świętego Jana Pawła II proszę, aby otaczał opieką naszą Archidiecezję.

Korzystając z okazji chciałbym podziękować wszystkim pracownikom środków przekazu za życzliwą i owocną współpracę podczas ponad jedenastoletniej mojej służby jako arcybiskupa metropolity krakowskiego.

Kraków, 8 grudnia 2016 r.