Neoprezbiterzy CM oraz procesja Eucharystyczna połączona z procesją Różańcową Światła

autor zdjęć: p. Witold Kobus