Poświęcenie Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

W niedzielę 22 kwietnia 2012 r. została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa  Damiana Muskusa w intencjach wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej i ich rodzin. Po zakończonej Mszy św., ks. biskup dokonał aktu poświęcenia pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, który znajduje się przed Sanktuarium. Uroczystość ubogaciła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Parafialny Regionalny zespół „Giewont”.

Trzymetrowy pomnik z brązu autorstwa Karola Badyny przedstawia przełamaną lotniczą szachownicę układającą się w krzyż. Poniżej tego symbolu znajdują się nazwiska wszystkich 96 ofiar katastrofy samolotu.

Z homilii ks. biskupa Damiana Muskusa

„Niech ten pomnik będzie wołaniem o prawdę, która wyzwala, która może znieść ukojenie w bólu i duchowym cierpieniu. Niech ten pomnik będzie szkołą kultury, w której jest miejsce na szacunek dla przeciwników politycznych”.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z Uroczystości Poświęcenia Pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.