Wystawa Madonny bł. Jana Pawła II

 Po uroczystej sumie odpustowej 24 lipca w dolnym kościele została poświęcona i oficjalnie otwarta wystawa pt: „Madonny koronowane przez kard. Karola Wojtyłę i papieża Jana Pawła II”, zaprojektowana i wykonana przez artystę plastyka Pana Ireneusza Chmurzyńskiego z Warszawy. Karol Wojtyła, późniejszy Ojciec Święty Jan Paweł II ukoronował ponad 120 Madonn, które znajdują się w polskich świątyniach Maryjnych. Nasza wystawa przedstawia 76 Madonn. Na każdej z planszy znajdują się trzy Madonny i modlący się Ojciec Święty. Wystawę otwiera Jan Paweł II i Matka Boża Wadowicka. Niepokalana jako jedna z wielu Matek Bożych przedstawiona na wystawie pomimo, że nigdy nie była ukoronowana poprzez swój wizerunek i modlitwę wygłoszoną przez Ojca Świętego Jana Pawła II w kaplicy objawień w Paryżu wskazuje nam drogę do swojego Syna Jezusa Chrystusa.

 

{gallery}2011/Madonny{/gallery}